Keno

Keno är ett mycket gammalt spel med rötterna i det antika Kina. Redan ett par hundra år före vår egen tideräkning tog sin början spelades det Keno i Kina. Man brukar rent allmänt ge en man vid namn Cheung Leung credit för att ha uppfunnit det spel som vi idag känner ganska väl under namnet Keno. Det är alltså Kina som är upphovslandet till detta spel. Vissa kanske luras av reklamen som strömmar emot oss överallt att Keno skulle komma från Gotland. Det stämmer med andra ord inte alls.

Legenden säger att denne Cheung Leung skulle ha fått idén till sitt spel mitt under brinnande krig. Staden han bodde i var satt under belägring och pengarna till stadens försvar började sina. Det var då han kom på tanken att skapa ett spel som innebar att spelarna förlorade sina pengar medan det samtidigt fanns en möjlighet att vinna en jackpott som skulle vara monstruöst stor. På så sätt skulle spelet bidra till att ekonomiskt stärka stadens militära försvar mot de fientliga inkräktarna och bryta deras belägring av staden.

Spelet blev en succé. När man spelade Keno i det gamla Kina så använde man sig av 120 kinesiska symboler på ett spelbord som mycket starkt påminner om det moderna Keno som vi spelar idag. Spelarna markerade sina egna satsningar med hjälp av en fjäderpenna. Succén med Keno spred sig snabbt som vinden i dåtidens urbana Kina och nådde så småningom även landsbygden med hjälp av brevduvor som förmedlade resultatet från olika pågående Kenospel. Det skulle dock dröja ända till mitten av 1800-talet innan Keno nådde utanför Kinas gränser och anlände till oss i väst.

Nordamerika stod först på tur att drabbas av en formidabel Kenofeber. Spelet anlände till Det Stora Landet I Väster i sällskap med kinesiska rallare som jobbade med den transkontinentala järnvägen. Denna järnvägsförbindelse från öst till väst stod klar på 1860-talet och kom att sträcka sig tvärs över hela den nordamerikanska kontinenten. Från USA spred sig Keno omsider vidare till Europa, dit spelet anlände någon gång i början av 1900-talet. I samband med att spelet europeiserades så passade man samtidigt på att byta ut de antika kinesiska tecknen och istället ersätta dem med 80 nummer. Därmed hade spelplanen i Keno fått det utseende som vi har vant oss vid idag.

Som vanligt så har IT-utvecklingen kommit att ha en mycket stark inverkan även på det här med Keno. När internet gjorde sitt intåg i de svenska hemmen på 1990-talet så innebar det även att Keno flyttades ut på nätet. Detta skulle i sin förlängning betyda att spelet fick en närmast explosiv genomslagskraft i och med att varje nätcasino med självaktningen i behåll såg till att erbjuda sina besökare möjligheten att spela Keno. I vart fall internationellt. I Sverige är det – som alltid – helt andra regler som gäller.

Hos oss i Sverige sker allt spel när det handlar om Keno under Svenska Spels stränga överinseende. Dragningarna sker i TV och vinstchansen är som alltid liten som en myra.

För fler artiklar om Keno, besök vår kategori om Keno.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!