Poäng i Poker

Låt oss gå igenom några av de mer grundläggande reglerna när det handlar om det här med poäng i poker. Man bör dock ha i åtanke att det finns ett oändligt stort antal sinsemellan väldigt olika varianter på temat poker och att poängsystemen även kan se väldigt olika och annorlunda ut beroende på vem eller vilka det är som spelar poker. Men här följer i vart fall det allra mest vanliga och grundläggande sättet att räkna poäng i poker.

Antal spelare: Två till sex stycken spelare.

Antal kort som används i spelet: 52 kort. Joker används inte.

Given: Varje spelare ska ha fem kort på hand. De resterande korten i kortleken används när och om man som spelare vill köpa nya kort.

De individuella kortens värde: Ässen har högst värde och tvåorna är värda minst.

Spelet går ut på att: Man ska samla på sig den allra bästa tänkbara pokerhanden. Om det är möjligt så ska man vinna det allra sista och avgörande sticket i spelet.

Spelet börjar med att den spelare som har till uppgift att dela ut korten – en sådan person brukar på det internationella spelarspråket kallas för dealer – delar ut korten så att varje spelare runt bordet får fem kort vardera. Korten delas ut ”mörkt”, det vill säga med baksidan uppåt så att ingen på förhand kan se vilka kort som delas ut. När korten har delats ut får alla spelare en stund på sig att i lugn och ro gå igenom vilka kort man vill spara och vilka som man kan tänka sig att byta ut. De kort som slängs och som blir över samlas ihop i en hög som skjuts åt sidan innan spelet börjar på allvar.

När varje spelare har format sin pokerhand och bestämt sig för hur han eller hon ska spela så börjar spelet genom att man följer den vanliga så kallade Whistmodellen. Man spelar helt enkelt efter stick. Man måste följa färg. De fyra första sticken är egentligen ganska ointressanta. Det är det femte och sista sticket som fäller avgörandet. Den spelare som vinner det sticket får två poäng som automatiskt förs till protokollet.

Sticken spelas genom att varje spelare lägger ut sina kort ett efter ett i en prydlig rad framför sig på bordet. Man brukar enligt god spelarsed börja med att lägga ut det första kortet längst ut till vänster framför sig, sedan lägger man det andra kortet strax till höger om det första kortet, därefter det tredje och så vidare. När det femte och sista kortet är lagt – längst ut till höger om spelaren – så vidtar den slutliga sammanräkningen av korten och de poäng som dessa kort ger. Bäst pokerhand ger per automatik bäst poäng.

Poängtabellen ser ut på följande sätt: Sista sticket ger två poäng, par ger en poäng, två par ger två poäng, triss ger tre poäng, straight ger fyra poäng, flush ger fem poäng, kåk ger sex poäng, fyrtal ger 7 poäng, straight flush ger åtta poäng och royal straight flush ger nio poäng.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!

Comments are closed.